Dídac Ràfols Figueras

Dídac Ràfols Figueras

Diseño de Moda
LCI Barcelona

Accesorios

Colección de accesorios creada en base a diferentes tipos de trenzas e investigando con diferentes materials y dimensiones.

Diseño de Moda/LCI Barcelona/006cpymjx4d95je27hj8hqz1iapakzcu
Diseño de Moda/LCI Barcelona/c4dd2c9r84jr8p1kxp9wqis2m7i1x19k
Diseño de Moda/LCI Barcelona/sj0tko1vuu47dwtp1axlbab6es2mxxyv
Diseño de Moda/LCI Barcelona/rsejw6klhcc65dovb3mdxdov63n4gdui