Dídac Ràfols Figueras

Dídac Ràfols Figueras

Design de mode
LCI Barcelona

Accesorios

Colección de accesorios creada en base a diferentes tipos de trenzas e investigando con diferentes materials y dimensiones.

Design de mode/LCI Barcelona/006cpymjx4d95je27hj8hqz1iapakzcu
Design de mode/LCI Barcelona/c4dd2c9r84jr8p1kxp9wqis2m7i1x19k
Design de mode/LCI Barcelona/sj0tko1vuu47dwtp1axlbab6es2mxxyv
Design de mode/LCI Barcelona/rsejw6klhcc65dovb3mdxdov63n4gdui