Eulàlia  Raich Busquets

Eulàlia Raich Busquets

Design de mode
LCI Barcelona

URDUKAS BANY 2017

Primers prototips i models definitius de la col·lecció Urdukas bany 2017

Design de mode/LCI Barcelona/Model Laura

Model Laura

Design de mode/LCI Barcelona/Model Berta

Model Berta

Design de mode/LCI Barcelona/Model 2

Model 2

Design de mode/LCI Barcelona/Model 2

Model 2

Design de mode/LCI Barcelona/Model Laura esquena

Model Laura esquena

Design de mode/LCI Barcelona/Model 1

Model 1

Design de mode/LCI Barcelona/Model Laura i 2

Model Laura i 2

Design de mode/LCI Barcelona/Model Laura i 2

Model Laura i 2

Design de mode/LCI Barcelona/Model Berta

Model Berta

Design de mode/LCI Barcelona/Model 4

Model 4

Design de mode/LCI Barcelona/Model 3

Model 3

Design de mode/LCI Barcelona/Model 3

Model 3

Design de mode/LCI Barcelona/Model 3

Model 3

Design de mode/LCI Barcelona/Model 1

Model 1

Design de mode/LCI Barcelona/eyxcvzcnds2j1ebwldmu1tsfxh4s648y