Escenografía Ópera

Render en 3Dmax escena "Carta de Tatiana" ópera de Tchaikovski "Eugene Onegin"