Roger Ariño Badal

Roger Ariño Badal

Product Design
LCI Barcelona

Hanging circle

Llum toroidal per a El Torrent que combina la calidesa de la fusta natural amb la capacitat de difusió lumínica del plàstic. El dispositiu pot instal·lar-se en diversos espais gràcies a la combinació amb una estructura realitzada en corda que, a més de permetre una fixació variable, ofereix la posibilitat de jugar cromàticament amb el producte final.

Product Design/LCI Barcelona/Proposta en interior

Proposta en interior

Read the document