Easy

Este proyecto académico de tener curso a consistido en proponer un carrito de avión ,en el que se pueda integrar una bolsa de basura reutilizable y duradera. Facilidad en la integración.

Product Design/LCI Barcelona/34xstg5vmpkunf0k6xwjv2wzid8bzzrh
Product Design/LCI Barcelona/e1v67ehwlwwxlc6cbj6dv444pqosxb6q
Product Design/LCI Barcelona/rfng5l93ny5dvvavp0mlsgo3rf3tcjql
Product Design/LCI Barcelona/ub5jfszjjothl1yr0bq3qd33uusmcptf
Product Design/LCI Barcelona/arnd5t9t2764s92yatojl75ftv8zxtl4
Product Design/LCI Barcelona/mbwmaa38rvvvl6tlf3uuqwfdev8kdc9r
Product Design/LCI Barcelona/l4tnr8azkka1tk3i54kf53aysajn0rbj
Product Design/LCI Barcelona/l74hsaiq2ctmzeh4qn0slf42pt0p8v0m
Product Design/LCI Barcelona/lk084o1r5arcoxhuvq6en85p6knmll3b
Product Design/LCI Barcelona/ka0cpbp3u3n4q8nmujdzkl3v6rztw331
Product Design/LCI Barcelona/acoh5y44bte57m2e9fat2dxqoics9srm
Product Design/LCI Barcelona/xecvjbnu30xtjjhv9lv549zpe6vt6cjv
Product Design/LCI Barcelona/gortdv0k818vequpbh84djrchazsntqw
Product Design/LCI Barcelona/6q42rcs3tjioubpml5ly24jnkqswin0y
Product Design/LCI Barcelona/4pdisfwxdrtz7sh79pqkjl1m6fmnzuex
Product Design/LCI Barcelona/j1r8ociri4j43pasvi9ubs9ongq3v4f9
Product Design/LCI Barcelona/tezebpve5q5968c7uhcyhzm5k8kbwmoe