Jamie MJ Kim

Jamie MJ Kim

Animación y VFX
LaSalle College Vancouver

Jamie Kim 2018 Demo Reel

Fall 2018 Vfx Compositing Demo Reel WIP

Jamie Kim Fall 2018 Demo Reel

Work in progress