Yixuan Hu

Yixuan Hu

Fashion Marketing
LaSalle College | Montréal

Business card

It's my business card

It's my business car

Business card

It's my business card

It's me in motreal

It's me

It's me in motreal

It's the card

Business card

It's the card

STREET SNAP

STREET SNAP

STREET SNAP